ranirea animalelor Albert Einstein

Dacă un om aspiră la o viaţă mai dreaptă, primul său act de abstinenţă va fi de la rănirea animalelor.Albert Einstein