Oare nu există legi care reglează folosirea animalelor în laboratoare?

În Statele Unite, Legea privind bunăstarea animalelor (Animal Welfare Act) reglează utilizarea animalelor de laborator, deşi deseori nu este executată. De asemenea, există o portiţă în această lege, datorită faptului că guvernul federal american nu clasifică şoarecii, şobolanii, păsările ca animale.

Ca urmare, Legea privind bunăstarea animalelor nu se aplică la şoareci, şobolani, şi păsări, şi nu există restricţii federale asupra a ceea ce se poate face cu aceste animale în laboratoare de cercetare.

Ar trebui menţionat faptul că Legea privind bunăstarea animalelor, de asemenea, nu se aplică în cazul animalelor de fermă care sunt crescute pentru produsele alimentare.

 

În continuare consultă întrebările :

* Care sunt alternativele efectuării testelor pe animale ?

* Se abţin susţinătorii drepturior animalelor de la utilizarea drogurilor care salvează viaţa , care au fost elaborate în urma experimentării pe animale?

* Ce ar fi dacă remediul de tratament al cancerului ar putea fi produs de un presupus experiment doar pe un singur animal ?

* Nu este oare insultător de a compara fiinţele umane cu animalele ?

* Nu sunt animalele de asemeni nimicite în timpul recoltării gramineelor şi contrucţiei drumurilor ?

* Prin ce se diferenţiază efectuarea experimentelor pe animale de alte situaţii cînd oamenii omoară animalele pentru supravieţuire?