Care este originea drepturilor?

Există numeroase opinii diferite despre natura şi originea moralităţii. Activiştii pentru drepturile animalelor au păreri variate privitor la răspunsul la aceasta întrebare, la fel cum restul publicului are opinii variate în legătură cu răspunsul la această întrebare.

Unii activişti pentru drepturile animalelor consideră că toate principiile noastre etice sunt creaţia societăţii umane, şi cred că animalele ar trebui incluse în normele etice ale noastre elaborate de oameni. Alţi activişti pentru drepturile animalelor consideră că legile noastre morale vin de la Dumnezeu, şi cred că este voinţa Domnului pentru oameni de a include animalele în sfera noastră de compasiune. Alţi susţinători ai drepturilor animalelor au multe alte puncte de vedere.

Opinia mea personală este că legile morale au aceeaşi origine ca şi legea gravităţii. Eu explic motivaţia mea pentru acest punct de vedere în pagina mea web, care tratează moralitatea în general. Eu trebuie să subliniez că convingerile pe care le-am exprimat sunt opiniile mele personale, şi nu reflectă neapărat punctele de vedere ale altor susţinători ai drepturilor animalelor.

 

 

În continuare consultă întrebările :

* Care este înţelesul termenului drepturi?

* De ce noi ar trebui să ne comportăm mai bine cu animalele decît o fac ele între dînsele ?

* De ce noi avem obligaţii morale faţă de animale care nu înţeleg conceptele morale ?

* Spune oare Biblia că oamenii sunt stăpîni peste animale ?

* Ce cîştigăm noi respectînd drepturile altor animale , dacă ele nu respectă drepturile noastre ?