Oare nu spune Biblia că oamenii sunt stăpâni peste animale?

Da, Biblia spune aceasta în istoria Genezei după ce Dumnezeu crează pe Adam şi Eva precum şi Grădina Eden. Chiar dacă eu personal cred în teoria evoluţiei, există unii vegetarieni şi activişti pentru drepturile animalelor care cred în interptretarea precisă a Bibliei. Aceste persoane ar atrage atenţia că conform interpretării corecte a Genezei, nici un animal n-a murit vreodată în Grădina Eden. Astfel, în Grădina Eden, Adam şi Eva, precum şi toate animalele au fost vegetarieni.

În acest context , fraza „stăpânirea animalelor” nu a putut să se refere la omorârea şi mâncarea lor. Mulţi ar argumenta că „stăpânirea” este interpretată mai corect ca „administrare grijulie” preferabil tiraniei. În plus deoarece Grădina Eden reprezintă cel mai superior ideal etic, unii oameni care cred în înterpretarea corectă a Bibliei consideră vegetarianismul idealul etic suprem.

 

În continuare consultă întrebările :

* Specifică Biblia faptul că este ceva normal a sacrifica animale pentru alimentaţie?

* Dacă Dumnezeu nu admite ca noi să consumăm carne, atunci de ce El a plasat animalele pe Pămînt?

* Oare numai fiinţele umane au suflet?