Oare Biblia nu ne spune că este permis omorul animalelor pentru hrană?

Da, într-adevăr. În particular Leviticul din Vechiul Testament oferă nişte reguli specifice cum animalele trebuie măcelărite şi care animale pot fi mâncate. Leviticul este de asemeni o parte a Vechiului Testament care ne spune că sclavia este permisă, şi aduce reguli specifice cum trebuiesc trataţi sclavii. În timpul mişcării pentru lichidarea sclaviei printre oameni, mulţi aboliţionişti au fost acuzaţi de profanare a voinţei lui Dumnezeu, conformându-se faptului că robia este acceptată de către Biblie.

Oricum, mişcarea pentru abolirea sclaviei includea mulţi creştini ce credeau în Biblie, la fel cum cuprinde mişcarea contemporană pentru drepturile animalelor. Oamenii care cred în mesajul adevărat al Bibliei deseori sunt deranjaţi de aceste tipuri de pasaje din Vechiul şi Noul Testament. În continuare este o singură explicaţie posibilă pe care unii dintre ei o pot oferi.

O societatea poate absorbi doar o cantitate limitată de schimbări într-un singur timp. Acest fapt poate fi argumentat că Dumnezeu a ştiut că dacă el ar fi poruncit oamenilor să abolească sclavia precum şi practica omorîrii animalelor pentru hrană, pur şi simplu ar fi fost un şoc pentru societate să accepte totul deodată, şi majoritatea oamenilor doar ar fi încetat cu totul să se conformeze poruncilor. Astfel, specificînd anumite reguli cum trebuie trataţi robii, şi cum trebuie sacrificate animlele, putea fi argumentat fapul că Dumenzeu a făcut aceste practici mult mai puţin barbare decît aveau să fi fost în alt caz – deşi adevărata Sa intenţie pentru toţi oamenii era că într-o anumită zi vor conştientiza că mesajul de compasiune ar fi trebuit aplicat tuturor fiinţelor, inclusiv sclavilor şi animalelor.

 

În continuare consultă întrebările :

* Dacă Dumnezeu nu admite ca noi să consumăm carne, atunci de ce El a plasat animalele pe Pămînt ?

* Oare numai fiinţele umane au suflet ?

* Specifică Biblia faptul că este ceva normal a sacrifica animale pentru alimentaţie ?