Dacă Dumnezeu nu admite ca noi să consumăm carne, atunci de ce El a plasat animalele pe Pămînt?

Animalele nu au fost create pentru oameni mai mult decît au fost create femeile pentru bărbaţi, sau mai mult decît oamenii de culoare au fost creaţi pentru oamenii albi. Este dificil de înţeles de ce un Dumnezeu milostiv ar fi creat fiinţe capabile să simtă durere, suferinţă, şi poftă de viaţă, dacă singurul lor scop în viaţă ar fi să sufere şi să moară de mîinile oamenilor.

 

În continuare consultă întrebările :

* Specifică Biblia faptul că este ceva normal a sacrifica animale pentru alimentaţie ?

* Oare numai fiinţele umane au suflet ?

* Spune oare Biblia că oamenii sunt stăpîni peste animale ?