Oare nu numai fiinţele umane au suflet?

Există numeroşi oameni care cred în convingerile religioase tradiţionale că oamenii sunt creaţi “după chipul şi asemănarea Domnului” şi că doar oamenii au suflet. Deşi eu personal nu sunt de acord cu acest punct de vedere, această opinie este împărtăşită de unii vegetarieni şi activişti pentru drepturile animalelor. Vegetarienii cu aceste convingeri ar fi atras atenţia că indiferent dacă animalele posedă sau nu un suflet, ele oricum simt durerea şi suferinţa la fel ca şi noi, şi îşi preţuiesc vieţile lor la fel cum le preţuim noi pe ale noastre. Deci, numeroşi oameni care consideră că doar oamenii au suflete sunt totuşi de acord cu principiul că este nedrept să provocăm moartea şi suferinţă animalelor doar pentru simpla plăcere de a savura gustul cărnii.

Chiar dacă este posibil de crezut în drepturile animalelor în timp ce încă suntem credincioşi convingerilor religioase tradiţionale privitor la animale, eu aş fi dorit să atrag atenţia că aceste convingeri religioase tradiţionale sunt inadecvate. De exemplu ele formulează ideea că numai oamenii sunt creaţi „după chipul şi asemănarea Domnului” deoarece numai oamenuu au putinţa de a lua decizii morale , şi un Suflet trebuie să cunoască diferenţa dintre Bine şi Rău. Însă noi acum cunoaştem că alte animale cunosc ce e Bine şi ce e Rău. De fapt, uneori ele conştientizează aceasta mult mai bine decît o facem noi oamenii.

 

În continuare consultă întrebările :

* Ce argument există că alte animale pot lua decizii morale ?

* Specifică Biblia faptul că este ceva normal a sacrifica animale pentru alimentaţie ?

* Dacă Dumnezeu nu admite ca noi să consumăm carne, atunci de ce El a plasat animalele pe Pămînt ?

* Nu deţin oare oamenii controlul asupra animalelor ?