Care sunt alternativele efectuării testelor pe animale?

Un exemplu este studiile in vitro, în cazul în care sunt efectuate experimente pe culturi de celule şi ţesuturi, în loc de animale. Un alt exemplu este simularea pe computer care prezice toxicitatea de produse chimice pe baza structurii lor moleculare. Alte exemple includ studii epidemiologice şi de cercetare clinică.

Chiar şi cercetători care susţin cu tărie utilizarea în continuare a testării pe animale, în general, sunt de acord că numărul de teste pe animale poate fi redus semnificativ în cazul în care metodele alternative ar fi fost folosite pe scară mai largă.

 

În continuare consultă întrebările :

* Se abţin susţinătorii drepturior animalelor de la utilizarea drogurilor care salvează viaţa , care au fost elaborate în urma experimentării pe animale?

* Există legi care reglează folosirea animalelor în laboratoare?

* Prin ce se diferenţiază efectuarea experimentelor pe animale de alte situaţii cînd oamenii omoară animalele pentru supravieţuire?

* Ce ar fi dacă remediul de tratament al cancerului ar putea fi produs de un presupus experiment doar pe un singur animal ?

* Nu sunt animalele de asemeni nimicite în timpul recoltării gramineelor şi contrucţiei drumurilor ?

* Ce ar fi fost dacă tu erai într-o clădire arzîndă şi puteai să-ţi salvezi doar copilul sau doar cîinele ?